دعوت به همکاری
شرکت کارگزاری ملل پویا (عمران فارس) در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در تهران اقدام به استخدام کارشناس حسابداری ، مدیریت مالی و بازرگانی و اقتصاد نماید. متقاضیان می توانند جهت تعیین وقت مصاحبه نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه زیر و ارسال آن به آدرس پست الکترونیکی کارگزاری اقدام نمایند.

melalpouya@gmail.com

دانلود فرم پرسشنامه