خدمات
عمده ترین خدمات ارائه شده توسط کارگزاری:

• حداکثر نمودن سودآوری و بازده سرمایه‌گذاری مشتریان با لحاظ نمودن میزان ریسک‌پذیری آنها 
• تنوع‌بخشی مناسب به پرتفوی سرمایه‌گذاریها و انجام سرمایه گذاری بر پایه تحلیل های علمی
• ارائه مشاوره به سرمايه گذاران و انجام بررسي‌هاي مالي و اقتصادی در امر سرمايه گذاري از طریق:

 بررسی روند قیمت سهام بر مبنای تحلیل تکنیکال و بنیادی
 بررسی وضعیت بازار کالا و ارز ایران و جهان
 بررسی وضعیت بازار سرمایه در بورسهای بین المللی

• خرید و فروش اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان
• پذیره نویسی اوراق بهادار
• اداره امور سرمایه گذاری به نمایندگی از طرف اشخاص و شرکت ها 
• آماده سازی و معرفی اوراق بهادار ناشران جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار
• ارائه راهنمایی و مشاوره به شرکتها در خصوص روشهای تامین مالی از محل افزایش سرمایه یا فروش اوراق مشارکت و نیز نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار در بورس
• برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در زمینه بازار سرمایه و فرایند واگذاری شرکت ها
• ارائه اطلاعات بازار سرمایه به مشتریان از طریق شبکه اینترنت 
• مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست.
• او به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم. 
• مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست. 
• مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.
• او یک فرد خارجی در سازمان محسوب نمی شود.
• مشتری جزیی از سازمان است.