اعضای هیات مدیره

نام

سمت

تحصیلات

سوابق

غفور خرامهر

رئیس هیأت مدیره

دکتری مدیریت

مدیر عامل شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل، مشاور اجرایی و مدیر بخش های مختلف سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، عضو هیأت مدیره کارگزاری رضوی، عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت قند تربت حیدریه، مدیر مالی شرکت قند شیروان، سرپرست سازمان حسابرسی کشور

علی متولی

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

دکتری مدیریت بازرگانی

عضو هیأت عامل کانون کارگزاران بورس، مدیریت بخش های مختلف شرکت­ های کارگزاری، مدیرعامل سرمایه گذاری استان تهران، مشاور برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های زیر مجموعه موسسه عسکریه، عضو هیأت مدیره شرکت های لعابیران، قند ثابت خراسان، قند بیستون، قند تربت جام و استاد مدعو و مدرس دروس مدیریت استراتژیک در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی

هادی نجاتیان

عضو هیأت مدیره

دکتری مدیریت کسب و کار

حسابرس سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی، موسسه حسابرسی رهنمود ثامن، موسسه حسابرسی آگاه تراز توس، مدیر مالی و منابع اقتصادی و سبد سهام بیمارستان رضوی مشهد، مدرس دانشگاه

میثم رادپور

عضو هیأت مدیره

دکتری مدیریت مالی

مدیر عامل و عضو هیأت ‌مدیره شرکت ماتریس پارس کیش و همچنین چندین سال فعالیت در بخش های مختلف چند شرکت کارگزاری و تامین سرمایه

زهرا محمدی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی حسابداری

چندین سال فعالیت در کارگزاری به عنوان ریاست حسابداری، مدیریت کنترل داخلی و عضو هیأت مدیره


وابسته به موسسه اعتباری ملل (سهامی عام)