اهداف
اصول و اعتقادات حرفه ای

از دیدگاه ما تنها رعایت قوانین و مقررات،کافی نبوده و معیار های ما در سطحی بالاتر قرار دارند. ما تعهداتی بلند مدت داریم و تنها به یک فصل از سال نمی اندیشیم. این تعهدات موجب می شود که در حرفه خود به عنوان یک کارگزار همواره اصول اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کنیم. اعتماد در کانون این ارتباطات قرار دارد و این اعتماد بر پایه صداقت، درستی و پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای زیر استوار است:

 رعایت قوانین و مقررات در امر کارگزاری
 رعایت مقررات و کنترل های مالی
 حفظ اسرار مشتریان
 ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفیت
 احترام به حقوق مشتریان و اخذ باز خورد از مشتریان
 عدم دخالت منافع شخصی به هنگام تصمیم گیری
 پرهیز از تبلیغات نادرستی که موجب انتشار اطلاعات گمراه کننده باشد.
 کوشش فراوان و همه جانبه در راه انجام وظایف محوله


بیانیه ماموریت

• ماموریت شرکت کارگزاری ملل پویا (عمران فارس) این است که از طریق شناسایی کامل و تحلیل وضعیت بازار و مشتریان، خدماتی با بالاترین کیفیت ممکن و حداکثر سودآوری، برای سرمایه‌گذاران و مشتریان ارائه نماید. به هنگام عرضه خدمت می‌ کوشد به مشتریان خود خدماتی کامل و متفاوت عرضه کند و در این زمینه مشاوره لازم را ارائه نماید. ما می‌ کوشیم با کمترین هزینه ممکن بهترین خدمات را ارائه نموده و در بازار پیشرو و خلاق باشیم.

• پیروزی در پی محاسبات متعدد و شکست نتیجۀ محاسبات اندک است.